Prof. dr hab. Jacek Radwan jradwan(_a_)amu.edu.pl

  • Ewolucja samców-zabójców wśród roztoczy z rodziny Acaridae
  • Dobór płciowy a wymieranie populacji: ewolucja eksperymentalna u roztoczy
  • Koewolucja genów białek powierzchniowych Borrelia afzelii z genami układu odpornościowego gospodarzy

Dr Mateusz Konczal mateusz.konczal(_a_)amu.edu.pl

  • Oszacowanie tempa rekombinacji pasożytniczych przywr monogenicznych z rodzaju Gyrodactylus.
  • Polimorfizm insercji transpozonowych w populacjach gupika (Poecilia reticulata).
  • Opracowanie metod szacowania szkodliwości mutacji u ryb kostnoszkieletowych.
  • Wpływ zmian demograficznych na liczbę szkodliwych mutacji w populacji – symulacje komputerowe.
  • Symulacje komputerowe wyścigu zbrojeń między pasożytem a gospodarzem. 

Poza proponowanymi tematami, student może realizować również własny projekt, o ile jest on zgody z profilem działalności pracowni.