2019/20


Biologia ewolucyjna

prowadzący: prof. Jacek Radwan (wykłady), dr Magdalena Herdegen-Radwan (ćwiczenia)

zalecana literatura:  

Futuyma D.: Ewolucja, WUW, Warszawa, 2008

Kozłowski J, Radwan J (red) (2009): 150 lat darwinowskiej teorii ewolucji, Kosmos, 58

J. Maynard-Smith i E. Szathmary Tajemnice przełomów w ewolucji, PWN, 2000 

J. A. Coyne Ewolucja jest faktem Prószyński i S-ka, 2009 

Wykłady


Socjobiologia

prowadzący: prof. Jacek Radwan (wykłady), dr Magdalena Herdegen-Radwan (ćwiczenia)

zalecana literatura:  

Krebs, J.R., Davies, N.B. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej 

Dawkins, R. Samolubny gen 

Wilson, E.O. Socjobiologia 

Wilson, E.O. O naturze ludzkiej 

Buss, D.E. Psychologia ewolucyjna 

Ridley, M. O pochodzeniu cnoty 

Trivers R.: Social Evolution

Łomnicki A.: Ekologia Ewolucyjna

Wykłady

Materiał na konwersatorium


Conservation genetics 

prowadzący: dr Mateusz Konczal


New technologies in evolutionary and conservation biology 

prowadzący: dr Mateusz Konczal