Prof. dr hab. Jacek Radwan jradwan(_a_)amu.edu.pl

  • Wyścig zbrojeń między gospodarzami a pasożytami na przykładzie układu  gupik (Poecilia reticualta) i przywra (Gyrodactylus sp.) na Tobago
  • Genetyczne źródła przystosowań do zmian klimatu
  • Rola uczenia się w ewolucji preferencji płciowych
  • Wybór partnera w oparciu o podobieństwo genów zgodności tkankowej u gupika
  • Ewolucja samców-zabójców wśród roztoczy z rodziny Acaridae

Dr Mateusz Konczal mateusz.konczal(_a_)amu.edu.pl

  • Wpływ zmian demograficznych na liczbę szkodliwych mutacji w populacji – symulacje komputerowe
  • Rola transpozonów w ewolucji ubarwienia płciowego gupika Poecillia reticualta
  • Znaczenie horyzontalnego transferu genów u roztoczy
  • Metagenomika roztoczy

Poza proponowanymi tematami, student może realizować również własny projekt, o ile jest on zgody z profilem działalności pracowni.