Biologia ewolucyjna

prowadzący: prof. Jacek Radwan (wykłady), dr Magdalena Herdegen-Radwan (ćwiczenia)

zalecana literatura:  

Futuyma D.: Ewolucja, WUW, Warszawa, 2008

Kozłowski J, Radwan J (red) (2009): 150 lat darwinowskiej teorii ewolucji, Kosmos, 58

J. Maynard-Smith i E. Szathmary Tajemnice przełomów w ewolucji, PWN, 2000 

J. A. Coyne Ewolucja jest faktem Prószyński i S-ka, 2009 

Wykłady


Podstawy Teorii Ewolucji

prowadzący: prof. Jacek Radwan

zalecana literatura:  

Futuyma D.: Ewolucja, WUW, Warszawa, 2008

Coyne J.A. Ewolucja jest faktem Prószyński i S-ka, 2009

Wyklady


Mechanizmy Ewolucji i Zmienność Człowieka

prowadzący: dr Mateusz Konczal (wykłady), mgr Sebastian Chmielewski, mgr Katarzyna Burda (ćwiczenia)

zalecana literatura:  

Futuyma D.: Ewolucja, WUW, Warszawa, 2008

J. A. Coyne Ewolucja jest faktem Prószyński i S-ka, 2009 

Dawkins, R. Ślepy zegarmistrz (PIW, 1997); Fenotyp rozszerzony (Prószyński i S-ka, 2007) 


Medycyna Ewolucyjna

prowadzący: dr Mateusz Konczal (wykłady, ćwiczenia)

zalecana literatura:

Stearns S and Medzhitov R. Evolutionary Medicine, 2016

YouTube lectures by Stearns link


Socjobiologia

prowadzący: prof. Jacek Radwan (wykłady), dr Magdalena Herdegen-Radwan, mgr Sebastian Chmielewski (ćwiczenia)

zalecana literatura:  

Krebs, J.R., Davies, N.B. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej 

Dawkins, R. Samolubny gen 

Wilson, E.O. Socjobiologia 

Wilson, E.O. O naturze ludzkiej 

Buss, D.E. Psychologia ewolucyjna 

Ridley, M. O pochodzeniu cnoty 

Trivers R.: Social Evolution

Łomnicki A.: Ekologia Ewolucyjna

Wykłady

Materiał na konwersatorium


Conservation genetics 

prowadzący: dr Mateusz Konczal

Lectures:

Lecture 1 -2Introductionlink
Lecture 3 – 4Geneticslink
Lecture 5Hardy-Weinberg Principlelink
Lecture 6-7Genetic drift and effective population sizelink
Lecture 8-9Inbreeding, inbreeding depression and genetic rescuelink
Lecture 10-11Selectionlink
Lecture 12-13Population structure, hybridization and gene flowlink
Lecture 14Genetically viable populations (natural and captive)link
Lecture 15Genetic monitoring and applications of genetics in conservation link

Seminars and classes

Link to articles for presentations