Biologia ewolucyjna

prowadzący: prof. Jacek Radwan (wykłady), dr Magdalena Herdegen-Radwan (ćwiczenia)

zalecana literatura:  

Futuyma D.: Ewolucja, WUW, Warszawa, 2008

Kozłowski J, Radwan J (red) (2009): 150 lat darwinowskiej teorii ewolucji, Kosmos, 58

J. Maynard-Smith i E. Szathmary Tajemnice przełomów w ewolucji, PWN, 2000 

J. A. Coyne Ewolucja jest faktem Prószyński i S-ka, 2009 

Wykłady


Podstawy Teorii Ewolucji

prowadzący: prof. Jacek Radwan

zalecana literatura:  

Futuyma D.: Ewolucja, WUW, Warszawa, 2008

Coyne J.A. Ewolucja jest faktem Prószyński i S-ka, 2009

Wyklady


Fundamentals of the Theory of Evolution

recommended reading

Douglas Futuyma ‘Evolution

Jerry Coine ‘Why Evolution is true”

Lecture slides


Mechanizmy Ewolucji i Zmienność Człowieka

prowadzący: dr Mateusz Konczal (wykłady, ćwiczenia)

zalecana literatura:  

Futuyma D.: Ewolucja, WUW, Warszawa, 2008

J. A. Coyne Ewolucja jest faktem Prószyński i S-ka, 2009 

Dawkins, R. Ślepy zegarmistrz (PIW, 1997); Fenotyp rozszerzony (Prószyński i S-ka, 2007) 

Wykłady


Medycyna Ewolucyjna

Prowadzący:

dr Mateusz Konczal (wykłady, ćwiczenia)

Zalecana literatura:

Stearns S and Medzhitov R. Evolutionary Medicine, 2016

YouTube lectures by Stearns link

Wykłady:

Wykład 1 Wstęp i wprowadzenie do myślenia w kategoriach ewolucyjnychlink
Wykład 2 – 3 Pacjent – historia ewolucyjna i zróżnicowanie genetyczne między populacjamilink
Wykład 4 – 5 Chroby i wpływ czynników genetycznych, akumulacja szkodliwych mutacji, preimplementacyjna selekcja zarodków i historia eugenikilink
Wykład 6Ewolucja układu odpornościowegolink
Wykład 7 – 8Ewolucja patogenów – ewolucja wirulencji, model SIR, symbionty vs. patogeny, ewolucja antybiotykooprności, koewolucja pasożyt-gospodarz, hybrydyzacja i ewolucja nowych szczepówlink
Wykład 9Nowotwory – ewolucyjne teorie starzenia się, tempo mutacji somatycznych, ewolucja klonalna i uodpornianie się na chemoterapię, wykorzystanie teorii gier w onkologiilink
Wykład 10Wybrane zagadnienia z medycyny reprodukcyjnej, niedopasowanie do środowiska a choroby cywilizacyjne, choroby psychyicznelink

Ćwiczenia:

artykuły na prezentacje: link

Dodatkowe materiały:

Genetyka populacyjna:

Graham Coop Population Genetics Notes link Strona zawiera link do ogólnodostępnego podręcznika z zakresu genetyki populacyjnej. Zainteresowane osoby znajdą tam również kod R służacy do wygenerowania niektórych wykresów oraz linki do innych anglojęzycznych i ogólnodostępnych materiałów z tego zakresu.

Jonathan Pritchard An Owner’s Guide to the Human Genome: an introduction to human population genetics, variation and disease. link Podręcznik (a w zasadzie w obecnej formie jego części) z genomiki człowieka ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ewolucyjnej.


Socjobiologia

prowadzący: prof. Jacek Radwan (wykłady), dr Magdalena Herdegen-Radwan, mgr Sebastian Chmielewski (ćwiczenia)

zalecana literatura:  

Krebs, J.R., Davies, N.B. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej 

Dawkins, R. Samolubny gen 

Wilson, E.O. Socjobiologia 

Wilson, E.O. O naturze ludzkiej 

Buss, D.E. Psychologia ewolucyjna 

Ridley, M. O pochodzeniu cnoty 

Trivers R.: Social Evolution

Łomnicki A.: Ekologia Ewolucyjna

Wykłady

Materiał na konwersatorium


Conservation genetics 

prowadzący: dr Mateusz Konczal

Lectures:

Lectures 2023: link

Seminars and classes

Link to articles for presentations

topicarticles
Genetic rescueBell et al. 2019. The Exciting Potential and Remaining Uncertainties of Genetic Rescue. Trends in Ecology and Evolution.

Fitzpatrick et al. 2019. Genomic and Fitness Consequences of Genetic Rescue in Wild Populations. Current Biology.
Human-induced loss of biodiversityBergman et al. 2023. Worldwide Late Pleistocene and Early Holocene population declines in extant megafauna are associated with Homo sapiens expansion rather than climate change. Nat. Comm.

Ceballos et al. 2015.Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction Science Advances.
Genetic loadBertorelle et al. 2022. Genetic load: genomic estimates and applications in non- model animals. Nature Rev. Genet.

Mathur et al. 2022. An evolutionary perspective on genetic load in small, isolated populations as informed by whole genome resequencing and forward-time simulations. Evolution.
Consequences of poaching in African elephantsCampbell-Staton et al. 2021. Ivory poaching and the rapid evolution of tusklessness in African elephants. Nature.
Population structure or distinct species of giraffes?Coimbra et al. 2021. Whole-genome analysis of giraffe supports four distinct species. Current Biology.
Kakapo genomicsDussex et al. 2021. Population genomics of the critically endangered kakapo. Cell Genomics.
Response to tranmissable cancer in Tasmanian devils Epstein et al. 2016. Rapid evolutionary response to a transmissible cancer in Tasmanian devils. Nat. Comm.

Patton et al. 2020. A transmissible cancer shifts from emergence to endemism in Tasmanian devils. Science.
Inbreeding and inbreeding depression Grossen et al. 2017. Population genomics analyses of European ibex species show lower diversity and higher inbreeding in reintroduced populations. Evol. Appl.
Brown and Polar bears historyHailer et al. 2012. Nuclear Genomic Sequences Reveal that Polar Bears Are an Old and Distinct Bear Lineage. Science.
Role of genetic variation in conservation Kardos et al. 2021. The crucial role of genome-wide genetic variation in conservation. PNAS.
Genetic load and inbreeding in wolvesSmeds and Ellegren. 2022. From high masked to high realized genetic load in inbred Scandinavian wolves. Molecular Ecology.

Robinson et al. Genomic signatures of extensive inbreeding in Isle Royale wolves, a population on the threshold of extinction. Science Advances.
Conservation status of rhinoceros populationsvon Seth et al. 2021. Genomic insights into the conservation status of the world’s last remaining Sumatran rhinoceros populations. Nat. Comm.

Genetyka ewolucyjna i populacyjna 

prowadzący: dr Mateusz Konczal

Wykłady:

Ćwiczenia:

https://github.com/konczal/GenetykaEwolucyjna